Descobreix els nostres suplements naturals per millorar el teu benestar.

Com el càncer de mama pot afectar la sexualitat femenina?

Rebre un diagnòstic de càncer de mama i les conseqüències del tractament afecten la persona de forma integral, tenint repercussions físiques, psicològiques i socials, agitant els plans de vida i el ritme vital fins ara[1]. Tot això converteix el diagnòstic de càncer en un fet altament impactant. Recordem que el càncer de mama, avui dia, és el tipus de càncer de més prevalença en dones, al nostre país (132 casos per cada 100.000 habitants).

Impacte psicològic en les dones

La reacció emocional i l'impacte psicològic que suposa el diagnòstic de càncer de mama inclou: ansietat, angoixa, depressió , canvi en les relacions socials i íntimes, imatge corporal, impacte en el ritme de vida.

Diversos estudis comenten que la manera d'experimentar la malaltia depèn, en part, de l'edat en què es produeix el diagnòstic. En les dones menors de 50 anys es presenta com una notícia més desafiant, sobretot en aquelles que són més joves a causa de preocupacions més específiques com l'orientació de les seves carreres professionals, establiment de rols familiars o inici d'aquests, canvis a la imatge etc . Tot això afecta negativament la qualitat de vida i benestar, amb taxes majors en comparació amb dones de 50 anys o més[2]. Es van trobar, també, més presència de simptomatologia depressiva i ansiosa, més fatiga i pors recurrents[3].

L'impacte psicològic no és exclusiu de les dones amb diagnòstic de càncer de mama, sinó que també té un alt impacte en l'entorn més directe[4] com ara familiars, parella, fills i filles, amistats, etc.

Impacte a la sexualitat

La resposta emocional i fisiològica arran de la malaltia té un fort impacte en la sexualitat de les dones, a més, hem de tenir en compte que és una malaltia que va directament dirigida a un òrgan sexual.

Tant en el moment del diagnòstic, com durant el tractament i l'etapa posterior (una vegada superada la malaltia) comporten un conjunt de repercussions en el funcionament sexual i reproductiu. Actualment això està associat a un estigma i conforma un tema tabú que causa incomoditat i vergonya, tant per exposar-se als altres com parlar-ho a consulta.

Com a resposta a aquest impacte es poden donar diverses disfuncions sexuals, aquestes poden aparèixer durant el tractament i perdurar durant anys després de la recuperació de la malaltia.

En un estudi de YWBC als Països Baixos, el 64% dels pacients que encara estaven en tractament i el 45% dels pacients que havien completat el tractament van informar d'algun tipus de disfunció sexual [5].

Tot i ser un tema de gran rellevància, sovint aquest tipus de disfuncions i problemàtiques són oblidats a la consulta mèdica. Un estudi de gran escala, que comptava amb 465 supervivents de càncer de mama, un 93% de la mostra d'estudi va informar que la principal necessitat insatisfeta durant el tractament i el posttractament era la sexualitat. Altres estudis han coincidit que, malgrat haver taxes altes de problemes sexuals informats per les dones malaltes de càncer de mama i l'angoixa relacionada amb aquestes disfuncions, un 75% mai no va entaular conversa sobre això amb els seus metges i aproximadament % d'elles en cap ocasió no havia estat informada sobre els problemes de disfunció sexual relacionada amb el càncer de mama [6].

Això evidencia un important problema de salut pública, que necessita un gir per abordar la malaltia del càncer de mama de forma integral i completa i millorar el benestar físic, psicològic i sexual de les dones afectades.

Com afecten els tipus de tractament a la sexualitat?

Com hem dit, el període de tractament comporta un conjunt de canvis que repercuteixen en la sexualitat de les dones i les relacions sexuals. Vegem les formes de tractament i cirurgies més corrents i quines disfuncions sexuals, o molèsties, poden causar.

Quimioteràpia:

 • Nàusees
 • Fatiga
 • Caiguda del cabell
 • Pèrdua o augment de pes
 • Afectació als ovaris (aparició de símptomes menopàusics)
 • Infertilitat

Radioteràpia

 • Irritació del teixit irradiat
 • Inflamació de la zona afectada per la radiació, tornant-se vermellosa
 • Canvis en la sensibilitat del si, es pot tornar hipersensible

Teràpia endocrina

La teràpia endocrina és un altre mètode de tractament que impacta directament en el funcionament d'estrògens, suprimint-ne la producció, de manera que apareixeran símptomes propis de la menopausa. Aquest conjunt de simptomatologia també es pot produir durant la quimioteràpia, ja que afecta també els ovaris, inhibint la producció d'estrògens[6].

La simptomatologia menopàusica de la qual parlem és:

 • Sufocacions
 • Suors nocturns
 • Canvis d'humor
 • Dificultats urinàries i de la bufeta
 • Dolor muscular i d'ossos dolor
 • Dolor vaginal
 • Sequedat , irritació i ardor a la zona vaginal
 • Atròfia vaginal i disminució de l'elasticitat

El tractament mitjançant la cirurgia pot ser la tumorectomia, extirpació de la massa tumoral, bé o mastectomia, extirpació del si. La cirurgia causa cicatrius, mal nerviós, moviment limitat de la zona afectada i el braç… en conjunt, malestar, dolor i incomoditat.

Combinant aquests efectes secundaris de cada tractament, com són la distorsió de la imatge corporal, el qüestionament de la possible pèrdua de fertilitat i el conjunt de molèsties físiques i sexuals que hi apareixen, es generarà un impacte en l'experiència psicològica de la dona de si mateixa com a ésser sexual interferint en les fases pròpies de la resposta sexual com l'excitació i l'orgasme, dificultant la capacitat per relaxar-se i disminuint l'interès sexual[3].

Impacte a la imatge corporal

El conjunt de canvis que es produeixen durant el transcurs del càncer de mama, deguts principalment als diversos tipus de cirurgia i de tractament, impacten en la nova acceptació de la imatge corporal tenint com a conseqüències el deteriorament de l'autoestima i del sentit d'identitat i malestar psicològic.

L'aparença física es pot veure distorsionada a causa de la pèrdua d'un o dels dos pits per mastectomia, les cicatrius de la intervenció, la possible pèrdua de pèl com a efecte secundari de la quimioteràpia, canvis de pes, pal·lidesa de la pell i fatiga. Per tant, dependrà de les circumstàncies de cada cas; tot i així, diversos investigadors i investigadores van reportar que l'aparença física està relacionada amb el grau en què se sent recolzada [7]. Si us trobeu en un entorn on la comunicació és oberta i conforma un dels pilars fonamentals, el suport és constant durant el procés de malaltia i l'acompanyament és present des de l'inici, els nivells de depressió, els problemes d'acceptació i els problemes sexuals es veuran més atenuats o tindran poc impacte i millor relació amb el cos alterat.

És clar que l'experiència del càncer de mama, incloent-hi l'acceptació del canvi d'imatge i el sentit de pèrdua d'atractiu o feminitat, és una experiència totalment subjectiva. D'aquesta manera, les xarxes de suport seran fonamentals durant i després de la malaltia, incloent-hi com a suport la societat que empodera aquest grup de dones, l'equip mèdic que assessora i l'entorn directe de la pacient que accepta i acompanya.

En pacients en parella (íntima, sexual, etc.) durant el transcurs de la malaltia, la qualitat de la seva relació serà un predictor crític i determinant del benestar i el funcionament sexual entre tots dos. Factors com la comprensió i acceptació de la parella, fortalesa de l'enllaç i intimitat, bona comunicació i afecte ajudaran en el procés de canvis i reajustaments a nivell sexual que comporta el període de la malaltia [8].

El procés de rehabilitació sexual: com pot millorar el sexe?

Hi ha tècniques i teràpies de rehabilitació sexual enfocades a recuperar el funcionament sexual, la seguretat de la imatge corporal alterada, l'ansietat davant de la disparèunia (dolor a la penetració) i la intimitat en les relacions sexuals.

Dilatadors vaginals

Els dilatadors vaginals són uns cilindres de diverses mides. S'usa fent un seguit d'exercicis físics, bàsicament consisteix en la introducció d'uns d'aquests cilindres, començant pel més petit i anar canviant de peça quan l'anterior entra sense causar dolor ni molèstia[9]. Els dilatadors vaginals són eficaços per recuperar el to de la vagina en els casos d'atròfia, sequedat i encongiment de la zona. Pots fer servir els nostres ous yoni, disponibles en diverses mides.

Es poden fer servir en parella per generar un espai de confiança i intimitat, d'aquesta manera es promou el benestar i la salut sexual a la parella[9].

Intervencions de teràpia sexual

Hi ha un conjunt de teràpies, com la de l'enfocament sensorial, amb el propòsit de modificar certes tècniques i postures sexuals [10] per adaptar-se a la dona i reduir el dolor, promoure la comunicació exposant gustos, necessitats i fantasies de cadascú.

La teràpia de l'enfocament sensorial consisteix en un conjunt d'exercicis que requereixen que la parella passi temps mirant-se, acaronant-se i explorant el cos de manera conjunta i mútua. Aquesta és una bonica oportunitat per superar els sentiments negatius provocats pel canvi de la imatge corporal[11].

Millora de la lubricació

Un factor important sol ser la severa sequedat vaginal. Afortunadament cada cop creixen més les solucions lubricants i hidratants per cuidar la pell i mucoses genitals, de manera tòpica.

Per descomptat, també es pot fer atenció a la recuperació d'aquesta pell i mucoses per millorar la lubricació des de l'interior. Dos són els extractes que podem ingerir via oral que milloren de manera destacada la sequedat:

-Omega 7, per exemple l'extret d' arç groc , afavoreix la lubricació. Aquest àcid gras és ideal per sequedat de pell i zona íntima actuant en profunditat des de linterior. La planta original de l'arç groc és ric en àcids grassos essencials omega 3 6 i 7 i amb vitamines A i E per protegir l'elasticitat de la pell aportant antioxidants .

-Ginkgo Biloba, aquesta planta exerceix un gran poder vasodilatador del teixit perifèric, també el genital, millorant la irrigació del teixit i en conseqüència la lubricació natural .

Finalment, cal recordar que l'experiència de cada dona serà diferent i única i que hi ha xarxes de suport per abraçar aquests processos. Recorda, no estàs sola i tots els cossos són preciosos i tenen una història per explicar.

Pregunta'ns i podrem recomanar-te la terapeuta que més s'acosti a la teva situació oa la teva ubicació.

Font:

(1) Fernandes-Taylor S, Adesoye T, Bloom JR.(2015) Managing psychosocial issues faça que mlads women s breast càncer en el temps de diagnosi i durant activitat treatment. Curr Opin Support Palliat Care. 9:279-84.

(2) Avis NE, Crawford S, Manuel J. (2005) Quality of life among younger women with breast cancer. J Clin Oncol.23:3322-30.

(3) Champion VL, Wagner LI, Monahan PO, Daggy J, Smith L, Cohee A, et al. . Cancer.120:2237-46.

(4) Christophe V, Duprès C, Congard A, Fournier E, Lesur A, Antoine P, et al. càncer. Eur J Cancer Care.25:734-43.

(5) Kedde H, van de Wiel HB, Weijmar Schultz WC, Wijsen C. (2013) Sexual dysfunction in young women with breast cancer. Support Care Cancer.21:271-80.

(6) Male, Dana A.; Fergus, Karen D.; Cullen, Kimberley (2016). Sexual identity after breast càncer. Current Opinion in Supportive and Palliative Care, 10(1), 66–74. doi:10.1097/spc.0000000000000184

(7) Sawin EM (2012) Les teves gives way, things happen: older women descriu breast cancer with non supportive intimate partner. Eur J Oncol Nurs. 16:64– 70.

(8) Pinto AC. (2013) Sexuality and breast cancer: Prime time for young patients. J Thorac Dis.5 Suppl 1:S81-6.

(9) Rosenbaum TY. (2005) Physiotherapy treatment of sexual pain disorders. J Sex Marital Ther. 31:329–340.

(19) Ghizzani, A; Bruni, S; Luisi, S (2018). The sex life of women surviving breast càncer. Gynecological Endocrinology, (), 1–5.doi:10.1080/09513590.2018.1467401

(11) Albaugh JA, Kellogg-Spadt S. (2002) Sensat focus i el seu rol en tractament sexual dysfunction. Urol Nurs;22:402–403.

Regresar al blog

MILLORA LA TEVA SALUT HORMONAL I EL TEU LLIBUT AMB SUPLEMENTS NATURALS

FemmeUp combina suplements naturals per aconseguir combatre els teus estats d'ànim i altres símptomes hormonals, amb acompanyament gratuït de les nostres expertes en aquest camí per sentir-te millor. El teu benestar és el nostre objectiu