Avís Legal

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSICE), informem a l'usuari que www.shop.femmeup.es és un domini a Internet, que conté un portal o pàgina web, la titularitat del qual és de NATUR DAMA LABO, SL, amb les següents dades registrals i de contacte:

NATUR DAMA LABO, SL
CIF: B-02652436
carrer Santa Madrona, núm. 96, 08911, Badalona (Barcelona), Espanya
Amb seient de presentació al Registre Mercantil de Barcelona de data 8 d'octubre de 2020, al diari 1337, seient 995.
Correu Electrònic: info@femmeup.es

CONDICIONS D'ÚS

NATUR DAMA LABO, SL, compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reglament UE 679/2016 (RGPD) altres directives europees i normativa concordant ia aquest fi ha creat el següent Avís Legal.

NATUR DAMA LABO, SL, us informa que la utilització del portal, incloent-hi el mer accés, li atribueix la condició d'Usuari. En aquest sentit l'Usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, reglaments i instruccions posats en coneixement seu, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Si l'usuari no estigués d'acord amb qualsevol de les condicions establertes aquí, no haurà d'usar/accedir a aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquest Avís Legal no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants.

Tots els continguts del present portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat de NATUR DAMA LABO, SL, o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests i sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests, més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del Portal; es troben, per tant, protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual eIndustrial, en particular pel RDL 1/96 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001.

Queda prohibit a l'usuari qualsevol acte de reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels continguts, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per escrit pel titular dels corresponents drets.

NATUR DAMA LABO, SL, no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent.

CONTINGUTS

NATUR DAMA LABO, SL, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

L'Usuari del portal es compromet a fer un ús correcte del Portal i els seus Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, ja no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal, ia no provocar danys als sistemes físics i lògics de NATUR DAMA LABO, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones.

L'Usuari respondrà davant de NATUR DAMA LABO, SL, o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

1.- CONTINUÏTAT DELS SERVEIS

L'accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon NATUR DAMA LABO, SL

Per això, NATUR DAMA LABO, SL, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, els Serveis i/o els Continguts, no assumint cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca d'aquesta disponibilitat o de continuïtat.

2.- SEGURETAT DEL PORTAL

NATUR DAMA LABO, SL, adopta les mesures de seguretat raonablement adequades, però no pot garantir-la invulnerabilitat absoluta dels sistemes de seguretat del Portal i dels Serveis, ni pot garantir-ne la seguretat o la inviolabilitat d'aquestes dades en la transmissió a través de la xarxa; l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són fiables.

S'exclou, per tant, tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies dels usuaris del Portal, els Serveis i/o els Continguts.

NATUR DAMA LABO, SL, no controla ni garanteix l'absència de virus, cucs, ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

NATUR DAMA LABO, SL, exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència d'aquests virus o elements lesius als continguts.

3.- OCUPACIÓ PER L'USUARI

NATUR DAMA LABO, SL, no controla la utilització que els usuaris fan del Portal, els Serveis i/o els Continguts, per la qual cosa no garanteix que l'ús per part dels mateixos es faci conforme a la llei ia les presents condicions generals. NATUR DAMA LABO, SL, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la utilització del Portal, els Serveis i els Continguts per part dels usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei Espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Madrid.